Stiftelsen

För att stödja föreningen med att hålla Radiomuseet tillgängligt för allmänheten och för att stödja radiohistorisk forskning har Stiftelsen för forskning och utbildning inom radio- och teletekniken och dess historia bildats.

Läs mer på stiftelsens hemsida radiostiftelsen.se med information om hur man ansöker om stipendier från stiftelsen.