Sjöfartsradio

Fartygsradio Kustradio

Området Sjöfartsradio är ett omfattande område och är därför uppdelat i två underområden, Fartygsradio och Kustradio.

På denna länken finns Maritex dokumenterat.