Seviceböcker Radiola

RadiolaServicepärmarna för gamla Radiola-apparater håller på att skannas in. Det som är klart finns tillgängligt via biblioteksregistret och i listan nedan.

Beskrivningar och scheman är endast tillgängliga online för medlemmar. Om du inte redan är medlem kan du klicka här för att se hur du blir det.

Man kan sök i listan nedan med webbläsarens sökfunktion vilken aktiveras med ctrl F.