Ringen – Kontakt via radiovågor: Tankar för dagen

Radioringen är ett kulturarrangemang i samarbete med Medborgarskolan och Radiomuseet båda i Göteborg. Arrangemanget sker i form av en radioutsändning från ett antal radioamatörer på kortvågsbandet 80 meter.

Träffarna sker dagligen mellan kl 9:00 till 9:30, ibland längre. Målsättningen är att radiosamtalen ska leda till en upplevelse och förhoppningsvis även en eftertanke.

Sammankomsten leds av en moderator (master) och alla inbjuds att tala i tur och ordning i korta pass. Samtalstemat för dagen är spontant och högst varierande. Det kan vara allt från yttre rymden till små praktiska vardagsbestyr. Inte sällan väder och vind samt våra radioapparater och dess funktion.
Radioamatörernas hederskodex säger att debatt rörande religion eller politiska frågor ska undvikas.

Vill man delta aktivt krävs amatörradiocertifikat. Lyssna är möjligt för envar antingen via egen radio eller via en webansluten radiomottagare.

Man får gärna skicka en lyssnarrapport via info@radiomuseet.se och den besvaras med ett s.k. QSL-kort.

Nuvarande master är Martin Björkman SM6EHL

Tekniska data: tid: 9-9:30 svensk tid. frekvens 3620 kHz modulation SSB-LSB

Välkommen att att delta eller lyssna

Länk till en webansluten SDR-mottagare på Grötö/Göteborg: http://sk6ag3.ddns.net:8073/ (öppnas i ny flik)