Anmäl medlemskap i “Radiohistoriska föreningen i Västsverige”

Fyll i uppgifterna nedan och tryck skicka. Uppgifterna med asterisk är obligatoriska.

Betala in medlemsavgiften (300 kr) via föreningens postgiro, 136 888-5.
Glöm inte att ange ditt namn.

Medlemsansökan till Radiohistoriska föreningen i Västsverige

* Namn:
* Gatuadress:
* Postnummer: Postort:
* Epost:
* Medl avgift - Betald: Kommer att betalas:
Födelsedatum: Sändaramatörsignal:
Telefon - Hem: Mobil: Arb:
Andra kommentarer: