Maritexstart

Så här startade det med konferenser och demon för beslutsfattare.

…men innan dess fanns många tankar och idéer som testades och utvärderades

Så här tänkte man på Saléns.

Televerket Radio engagerade sig i olika internationella standardiseringsorgan såsom  CIRM, CCIR, ITU. Detta var viktigt för att tjänsterna skulle accepteras globalt.

WARC-konference i Geneve 1974 World Administrative Radio Conference to deal with matters relating to the maritime mobile service

Svenska deltagare i ITU-WARC konferensen: Gösta Bengtsson, Per Åkerlind och Carl-Gösta Åsdal

Committé International Radio-Maritime, CIRM

Första Maritexinstallationen på Storskär i Stockholms skärgård i samband med CIRM-konferens

I Maritex´s tidiga utvecklingsfas var Sven Rahm radiodirektör på Radiokontoret i Göteborg

Tillbaka