Maritex

Maritexstart Maritex kustradio Maritex fartyg Maritexslut

Maritex historia

Du har kommit till sidan för Maritex historia. Här finns dokument och bilder som har samlats ihop av Margareta Henricsson och Lars-Olof Ternström. Vi var med tidigt i utvecklingen av Maritex, men vi var inte med när idén kom upp. Tyvärr finns nästan inget underlag från den tiden. Olof Lundberg och Alf Persson var huvudmännen bakom Maritex-tjänsten. De var anställda på Televerkets Radiokontor i Göteborg (RoVa). Televerket hade monopol på installation och underhåll av radiokommunikations-utrustning på svenska fartyg. Kontoret installerade och servade fartygsradio på alla svenska fartyg runt om i världen. (Se Rolf Claessons kompendium). När fartygen blev större blev informationsmängden till och från fartygen större samt behovet att rationalisera sin verksamhet ökade. Alf och Olof såg möjligheten att automatisera radio-kommunikationen.

Det ursprungliga teamet som arbetade med Maritex var förutom Olof och Alf, Margareta Henricsson, Björn Eriksson, Lennart Asp, och Mats Nilsson. Åke Johansson kom in tidigt också och var tillsammans med Björn drivande bakom hårdvaru-utvecklingen både till stations- och fartygsutrustning.

Björn och Mats har lämnat oss och därmed är väsentlig information borta. De som bidragit till insamlingen av dokumenten och bilderna är Olof Lundberg, Alf Persson, Lennart Asp, Åke Johansson, Per-Erik Sahlén samt några av telegrafisterna som använt Maritex däribland Dag Johansson.

Vad är Maritex

Under 1960-talet blev telex en vanlig kommunikationsmetod på land och redarna ville överföra telexmeddelanden till fartyg via kortvågsradio. Televerket radio i Göteborg utvecklade ett system för automatisk telextrafik till fartyg detta system kallades för MARITEX som står för Maritim Telex. Så här skriver Alf Persson om Maritex.
I datorrummet på kustradiostationen i Onsala möttes ny och gammal teknik.- Datorn styrde samtliga funktioner som tidigare hade manövrerats helt manuellt t.ex frekvensval modulationstyp m.m datorn var inkopplad på det svenska telexnätet alla Maritex abonnenter blev anslutna till den för Maritex reserverade nummerserien 26000. Här mötte den digitala världen den analoga.

Läs mera om utvecklingen av Maritex

Marin telex ….. beskriv lite allmän historia om marin telex här…

Fartygsradiohistoria

En av dom första Maritexinstallationerna för att demonstrera Maritex skedde på skärgårdsbåten Storskär i Stockholms skärgård i början 70-talet. Förbindelsen till Göteborg radio kopplades via radiostationen i Karlsborg (Kråk).

Se hur det började.

Här finns en sammanställning av milstolpar och viktiga händelser under Maritex´s livstid .

Maritex systemets uppbyggnad – teknisk överblick