Maritex

Maritex historia

Du har kommit till sidan för Maritex historia. Här finns dokument och bilder som har samlats ihop av Margareta Henricsson och Lars-Olof Ternström. Vi var med tidigt( från 1970) i utvecklingen av Maritex men vi var inte med när idén kom upp. Tyvärr finns nästan inget underlag från den tiden. Olof Lundberg och Alf Persson var huvudmännen bakom Maritex-tjänsten. De var anställda på Televerkets Radiokontor i Göteborg. Televerket hade monopol på installation och underhåll av radiokommunikations-utrustning på svenska fartyg. Kontoret installerade och servade fartygsradio på alla svenska fartyg runt om i världen. (Se Rolf Claessons kompendium). När fartygen blev större blev informationsmängden till och från fartygen större. Alf och Olof såg möjligheten att automatisera delar av radio-kommunikationen. Det blev en omställning för telegrafisterna.

Det ursprungliga teamet som arbetade med Maritex var förutom Olof och Alf, Margareta Henricsson, Björn Eriksson, Lennart Asp, och Mats Nilsson. Åke Johansson kom in tidigt också och var tillsammans med Björn drivande bakom hårdvaru-utvecklingen både till stations- och fartygsutrustning.

Björn och Mats har lämnat oss och därmed är väsentlig information borta. De som bidragit till insamlingen av dokumenten och bilderna är Olof Lundberg, Alf Persson, Lennart Asp, Åke Johansson samt några av telegrafisterna som använt Maritex däribland Dag Johansson.

Vad är Maritex?

Under 1960-talet blev telex en vanlig kommunikationsmetod på land och redarna ville överföra telexmeddelanden till fartyg via kortvågsradio. Televerket radio i Göteborg utvecklade ett system för automatisk telextrafik till fartyg. I datorrummet på kustradiostationen i Onsala möttes ny och gammal teknik- En dator som digitalt styrde analoga utrustningar. Till exempel var datorn den digitala telexstationen 26000 som arbetade med alla analoga telexstationer runt om i Sverige.