Maritex fartyg

Bilder fartyg

Maritex utrustningen för fartyg konstruerades och tillverkades på Televerket Radio västra område RoVa under c:a 10 år. Allteftersom Maritex popularitet ökade ökade även intresset för mera konventionella tillverkare av marin elektronik att vara med på tåget såsom Standard Radio, Trane&Trane, S.P Radio, Scanti m.m.

Den första generation av Maritex terminal bestod av en kontrollenhet som hade konstruerades av Olof Lundberg, Alf Persson och Björn Eriksson på RoVa. All digital konstruktion skedde i huvudsak med TTL- logik i 74- serien. TTL- logik i början på 70- talet var helt nytt så vi kände oss lite som pionjärer. Vi målade kretsarna med färg band liknande motstånd så en 7400 fick två svarta band se bild.

All tillverkning av kontrollenhetens ingående kort och diverse interface tillverkades internt på Radio kontoret. Konstruktionen ritades upp på papper som sedan lämnades över till ritkontoret för “manuell CAD” med lerraset tejp och symboler, en film tillverkades som användes för framtagning av kretskorten, etsningen skedde med järnklorid i en enkel etsutrusning.
Stor del av tillverkningen skedde med hjälp av praktikanter från tekniska skolor i Göteborg som fick sin praktik på Televerket Radio, flertalet av dessa praktikanter fick sedermera anställning på företaget.

Den första genration av Maritex fartygsutrustning såg ut som på bilderna nedan.

  • ARQ STB75 från Philips se bild (länk)
  • Sändare STR350 från Standard Radio
  • Mottagare SR35 från Standard Radio
  • Kontrollenhet från RoVa

Tillbaka