Maritex fartyg

Bilder fartyg

Maritex utrustningen för fartyg konstruerades och tillverkades på Televerket Radio västra område RoVa under c:a 10 år, allteftersom Maritex popularitet ökade ökade även intresset för mera konventionella tillverkare av marin elektronik att vara med på tåget såsom Standard Radio, Trane&Trane, S.P Radio, Scanti m.m.

Den första generationen av kontrollenhet till Maritex fartygsenhet konstruerades av Olof Lundberg, Alf Persson och Björn Eriksson på RoVa.
All tillverkning av kontrollenhet och diverse interface tillverkades internt på Radio kontoret. Stor del av tillverkningen skedde med hjälp av praktikanter från tekniska skolor i Göteborg som fick sin praktik på Televerket Radio, flertalet av dessa praktikanter fick sedermera anställning på företaget.

Den första genration av Maritex fartygsutrustning såg ut som på bilderna nedan.

  • ARQ STB75 från Philips se bild (länk)
  • Sändare STR350 från Standard Radio
  • Mottagare SR35 från Standard Radio
  • Kontrollenhet från RoVa

Tillbaka