Styrelse

Vald vid årsmötet 19 mars 2022

Styrelsepost

Namn

E-post

Anmärkning

Ordförande Jeanette Nilsson jeanette62373(a)gmail.com>  
Vice ordförande Sekreterare Martin Björkman martin(a)romleborg.se  
Kassör Jan Zackrisson Jan_zackrisson(a)telia.com  
Ledamot Göran Jonsson go.bri(a)telia.com  
Ledamot Bo Carlsson bo.carlsson(a)bredband2.com  
Ledamot Mattias Engström mattias.engstrom(a)ri.se  
 Ersättare Dag Johansson dagjohansson(a)mailbox.swipnet.se  
 Ersättare Elisabeth Gårdbäck elisabeth.gardback(a)gmail.com  
Revisor Tommy Hallsmark tommy_hallsmark(a)telia.com  
Revisor Nils Pihlgren nils.pihlgren(a)hotmail.se  
Revisorssuppleant Moritz Saarman moritz(a)telia.com  
Valberedning Viktor Ohlsson viktor.ohlsson(a)von.pp.se Sammankallande
Valberedning Lennart Nilsson odenback(a)telia.com  
Valberedning Lars Quiding larsq(a)bahnhof.se  

Styrelsens blogg (endast för styrelsemedlemmar)