Styrelse

Vald vid årsmötet 12 september 2020

Styrelsepost

Namn

E-post

Anmärkning

Ordförande Jeanette Nilsson jeanette62373(a)gmail.com>
Vice ordförande Sekreterare Martin Björkman martin(a)romleborg.se
Kassör Jan Zackrisson Jan_zackrisson(a)telia.com
Ledamot Göran Jonsson go.bri(a)telia.com
Ledamot Bo Carlsson bo.carlsson(a)bredband2.com
Ledamot Olof Stenbäck olle.stenback(a)gu.se
Ledamot Mattias Engström mattias.engstrom(a)ri.se
 Ersättare Dag Johansson dag.johansson(a)mailbox.swipnet.se
 Ersättare Elisabeth Gårdbäck elisabeth.gardback(a)gmail.com
Revisor Anders Granhäll anders.granhall(a)bahnhof.se
Revisor Nils Pihlgren nils.pihlgren(a)hotmail.se
Revisorssuppleant René Sjöstrand rene.sjostrand(a)telia.com
Valberedning Viktor Ohlsson viktor.ohlsson(a)von.pp.se Sammankallande
Valberedning Lennart Nilsson odenback(a)telia.com
Valberedning Lars Quiding  larsq(a)bahnhof.se

Styrelsens blogg (endast för styrelsemedlemmar)