Styrelse

 

Vald vid årsmötet 24 mars 2018

Styrelsepost

Namn

E-post

Anmärkning

Ordförande Jeanette Nilsson jeanette62373(a)gmail.com>
Vice ordförande Christer Aronsson christer.aronsson(a)gu.se
Sekreterare Martin Björkman martin(a)romleborg.se
Kassör Jan Zackrisson Jan_zackrisson(a)telia.com
Ledamot Bo Carlsson bo.carlsson(a)bredband2.com
Ledamot Olof Stenbäck olle.stenback(a)gu.se
Ledamot Bengt Lindberg benli(a)telia.com
 Ersättare Ann Strömberg ann.stromberg@holmstrom.se
 Ersättare Mattias Engström mattias.engstrom(a)ri.se
Revisor Anders Granhäll anders.granhall(a)bahnhof.se
Revisor Sten Sjöberg sten.sjoberg(a)telia.com
Revisorssuppleant René Sjöstrand
Valberedning Viktor Ohlsson viktor.ohlsson(a)von.pp.se Sammankallande
Valberedning Lennart Nilsson odenback(a)telia.com
Valberedning Lars Quiding  larsq(a)bahnhof.se

Styrelsens blogg (endast för styrelsemedlemmar)