Styrelse

Vald vid årsmötet 16 mars 2019

Styrelsepost

Namn

E-post

Anmärkning

Ordförande Jeanette Nilsson jeanette62373(a)gmail.com>
Vice ordförande Christer Aronsson christer.aronsson(a)gu.se
Sekreterare Martin Björkman martin(a)romleborg.se
Kassör Jan Zackrisson Jan_zackrisson(a)telia.com
Ledamot Bo Carlsson bo.carlsson(a)bredband2.com
Ledamot Olof Stenbäck olle.stenback(a)gu.se
Ledamot Mattias Engström mattias.engstrom(a)ri.se
 Ersättare Ann Strömberg ann.stromberg@holmstrom.se
 Ersättare Elisabeth Gårdbäck elisabeth.gardback(a)gmail.com
Revisor Anders Granhäll anders.granhall(a)bahnhof.se
Revisor Sten Sjöberg sten.sjoberg(a)telia.com
Revisorssuppleant René Sjöstrand rene.sjostrand(a)telia.com
Valberedning Viktor Ohlsson viktor.ohlsson(a)von.pp.se Sammankallande
Valberedning Lennart Nilsson odenback(a)telia.com
Valberedning Lars Quiding  larsq(a)bahnhof.se

Styrelsens blogg (endast för styrelsemedlemmar)