Områdesansvariga

Område

Namn

E-post

Anmärkning

Amatörradio Bengt Lindberg benli(a)telia.com Biträdd av Göran Jonsson
Amatörradiostation SK6RM Bengt Lindberg benli(a)telia.com
Audio Olov Stenbäck  olle.stenback(a)gu.se
Bibliotek Nils Pihlgren nils.pihlgren(a)hotmail.se Biträdd av Lars Quiding och Viktor Ohlsson
Bilradio Åke Kjellin akekjellin(a)hotmail.se
Data Lennart Nilsson odenback(a)telia.com Biträdd av Jarl Svensson,  Viktor Ohlsson, Lars Lindskog och Matts Brunnegård
DX-ing Moritz Saarman moritz(a)telia.com
Fartygsradio Lars-Olof Ternström ternis(a)mac.com
Fast telefoni Dag Johansson dag.johansson(a)mailbox.tele2.se
Flygradio Lars Hallin lars.hallin(a)mbox301.swipnet.se
Instrument Lennart Nilsson odenback(a)telia.com
Internet Viktor Ohlsson viktor.ohlsson(a)von.pp.se
Komponenter Bo Carlsson bo.carlsson(a)bredband2.com
Kustradio Lars Kålland sm6nm(a)telia.com
Landmobil radio Åke Kjellin akekjellin(a)hotmail.se
Militärradio Lars Hallin lars.hallin(a)mbox301.swipnet.se
Radiolänk Vakant
Radiorör Ingvar Lund Biträdd av Mattias Engström och Lars Lindskog
Rundradio Lars Lindskog lars(a)lalind.se
Television Göran Jonsson go.bri(a)telia.com
Verkstad Vakant
Nyheter från Radiomuseet Lars Lindskog lars(a)lalind.se
Audionen Sven Persson sven.sm6ahu(a)telia.com Redaktör, biträdd av Matts Brunnegård, Lars Lindskog, Bertil Bengtsson, Mia Ohlsson och Viktor Ohlsson
Audionen Viktor Ohlsson viktor.ohlsson(a)von.pp.se Ansvarig utgivare