Fartygsradio

www2 doorop

Kommunikation med fartyg var en av de viktigaste drivkrafterna bakom radions utveckling och det är fortfarande en viktig tillämpning av radiotekniken. Kustradio är de stationer på land som håller kontakt med fartygen. På museet finns förnämliga samlingar för fartygsradio och kustradio där man kan följa utvecklingen inom de områdena.


S.P Radio, Aalborg, Danmark, RM 03388

Läs om den maritima radions utveckling i Sverige:

Del 1, Audionen nr2 2008
Del 2, Audionen nr3 2008
Del 3, Audionen nr4 2008

Vi har en hel del dubbletter av fartygsutrustning till salu. Klikas på till salu länken nedan.

Nedan kan du se en del ett bildspel om den maritima radions utveckling i sverige under 100 år.

Komplett version av detta bildspel, samt det som finns på kustradiosidan finns på DVDn “Göteborg Kustradio 100 år” som kan köpas på Radiomuseet för 150 kr. På denna DVD finns också bonusmaterial i form av två otumordentliga kompendier om kustradio och fartygsradio i PDF-format.

Se CD/DVD-listan från butiken.

Fartygstrafik i Göteborgs inlopp