Besök SK6RM

Besöksstation SK6RM är öppen för alla sändaramatörer med giltig licens.

Efter bokning på info@radiomuseet.se senast en vecka före besöket kan stationen köras under museets öppettider.

Priser: 80 kr per dag som också gäller som inträde till museet.

Alternativ: Medlemskap i Radiohistoriska Föreningen i Västsverige som ger obegränsad tillgång till museet och besöksstationen. Se fliken ”Bli Medlem”.

En av museets sändareamatörer kommer att introducera besökaren vid besöksstationen.

Stationen består av följande utrustning:
YAESU FT-1000MP MARK-V FIELD
Display för FT8 / ICOM  IC 7300
ACOM 1000  1 KW  HF slutsteg

Antenner som kan väljas:
BEAM för 10 15 20 m
DIPOLE för 80 m

Alla QSO måste köras med SK6RM signal.  Ej egna anrops signaler.
Alla QSO måste loggas i vår pärm.
QSL kort måste skrivas ut för alla QSO

Efter stängning skall alla antenner kopplas ur med switcharna och strömmen brytas

SM6WZY Göran
Ansvarig för besöksstationen.