Ändringslogg för webbplatsen

2022-11-18
Flyttat Radiomuseets databaser och Radiomuseets audioguide till WordPressidor.

2022-11-17
Flyttat panoramorna till en WordPressida.

2022-02-26
Lagt till föredraget från medlemsmötet 202-09-17 på den interna medlemssidan.

2022-02-26
Lagt till en sida ”Ringen – Kontakt via radiovågor: Tankar för dagen.” under Områden – Amatörradio”.

2022-02-20
Färbättrad språkvalet på alla sidor som inte ingår i WordPress. Språkvalet slår nu direkt på alla ingående delar inklusive bildspelen.

2022-01-13
Lagt till Radiomuseet 25 år på sidan informqtionsmaterial.

2022-01-13
Uppdaterat avgiftsidan med nya priser och lagt till Guidning och uthyrning av HH-sal.

2022-01-09
Lagt till Swish-numret på kontaktsidan.

2021-10-29
Rättat länken till ”Sök i museets databaser”, en undermeny till Museiinformation.

2021-02-17
Tagit bort den gamla kalendern (Callpress Calender)

2021-02-09
Lagt till en sida med Nyheter från Radiomuseet under Museiinformation.
2021-01-28
När man valt språk kommer nu Google toolbar i överkanten. Man stänger denna för att återgå till svenska.
Nu kan man välja språk separat för de sidor som inte ingår i WordPress. Det gäller:
– Panoramorna
– Sök i databaserna
– Försäljningslistor från databaserna
– Servicepärmar
– Öppettider på ingångssidan och infosidan.
Om man valt språk i högerkolumnen så översätts inte öppettider om man inte också anger samma språk där. Däremot så översätts de andra sidorna ovan om man hoppar till någon av dem. Om man sedan går tillbaka till ingångssidan utan att avmarkera språkvalet, så är språket markerat för öppettider även om man inte gjort det valet innan. Man måste avmarkera både öppettider och hela sidan för att gå tillbaka till svenska på alla sidor.

2021-01-25
Bytt ut alla länkar till Radiomuseets databaser till våra nya databaser på one.com. Det gäller försäljning och sökning i databaserna.

2020-12-01
Tagit bort möjligheten att lyssna på adressen på förstasidan och informationen på info-sidan, eftersom svensk röst inte fungerar längre.

2020-09-20
Lagt till ”National Voice of America Museum of Broadcasting” i externa länkar under övriga radiomuseer.

2020-03-27

Integrerat audioguiderna i panoramorna och optimerat dem för framtida Androidapp.

2020-02-19

Lagt till nya panoramor tagna 2020-02-11.

2020-01-28

Lag till en sida ”Vad kan Radiomuseet erbjuda?” under ”Museiinformation”.

Lagt in länk till sidan från förstasidan.

Ändrat röstuppläsningen på svenska, så att rubrikerna inte tas med.

2019-12-30

Lag till en sida ”Youtubefilmer om Radiomuseet i Göteborg” under ”Museiinformation”.

2019-11-12

Lagt till direktlänk i högerkolumnen till bildspel över registrerade apparater med bild.

2019-09-16

Lagt till länkar till PDF med telefonnummer till telefonstationer och större företag i Göteborg på sidan om Fast telefoni..

2019-09-04

Lagt till bilder från Radiomuseets Instagramkonto i högerkolumnen.

2019-05-28

Ändra så att det endast är sådana arrangemang som vänföreningen Alexander anordnar på Grimeton som är gratis för medlemmar.

2019-05-19

Lagt till intervju med Carl-Axel Wannerskog i Västnytt och men Hans Börjesson och Robert Wallander i TV4 på samma sida som bildspelet Radiomuset 25 år på den interna medlemssidan. Där finns också nu en film från ett besök på museet och Sara Granfeldts intervju med Åke Kjellin.

2019-04-25

Lagt till intervju med Carl-Axel Wannerskog i P4 Göteborg på samma sida som bildspelet Radiomuset 25 år på den interna medlemssidan.

2019-04-22

Tagit bort listan  med komponenter till salu.

Tagit bort webbringen i sidfoten.

2019-04-15

Samlat alla böcker och manualer till salu i en lista kopplad till biblioteksregistret.

2019-01-18

Bytt kalender pga att den gamla inte längre supportas.

2018-12-30

Lagt till Kungs Radio till servicepärmarna med inskannad serviceinformation.

2018-11-11

Lagt in information på flygradio och lagt till vilken bild som skall väljas. Kompletterat texten för militärradio.

2018-11-08

Lagt till Radiomuseets Audioguide på menyn för Museiinformation och ersatt länken vid högtalren i högerspalten till Audioguiden. Dessutom har det tillkommit en högtalare på de områden som har Audioguider, där man kan se och höra dessa.

2018-09-25

Förtydligat att lyssnaknapparna alltid spelar upp svenska även om man valt annat språk.

Lagt till lyssnaknapp för museiinformationen.

Lagt till Information om tidigare aktiviteter under Kalendarium.

2018-09-19

Lagt till att man kan lyssna på öppettider och adress.

2018-05-25

Lagt till en sida ”Hantering av personuppgifter” under Föreningen.

2018-05-18

Ändrat text på fliken Museiinformation och flyttat länkarna till undermenyerna överst och flyttat öppettider först.

Flyttat fliken Gåvor till Museiinformation och flyttat ”Besök SK6RM” som ny flik på högsta nivå.

Bytt namn på fliken ”Museibutiken” till ”Försäljning” och strukturerat om sidan.

Flyttat allt utom den interna medlemssidan till Föreningen.

Bytt ”Affärsidé” till ”Verksamhetsidé”.

Tagit bort ”Göteborgs Stadsmuseum” och ”Riksförbundet Sveriges museer” från Nätverk. Lagt in rubriken ”Vi syns på” före de som är reklamställen.

Länk till ”Tidigare aktiviteter” är flyttad till under Facebookflödet.

Lagt till SVT Play i länklistan.

2018-05-10

Flyttat sökfunktionen för gamla delen till Fliken Artiklar och döpt om den.

Döpt om ”Sök på nya delen” till ”Sök på webbplatsen”

Döpt om ”Kalendarium” i högerspalten till ”Kommande aktiviteter”.

Arkiv, Kategori och etiketter har tagits bort från högerspalten. Etiketter har lagts in på fliken Artiklar utan rubrik. En etikett övrigt har tillkommit.

2018-04-16

Flyttat etiketterna till artikelsidan och tagit bort dem från sidopanelen. Även tagit bort  Kategori och arkiv från sidopanelen. Flyttat länk till Evenemangskalender från NAV till högerkolumnen.

Ersatt texten överst på förstasidan med information om öppettider och adress.

2018-03-25

Lagt till ”Föredrag på Radiomuseet” På den interna medlemssidan.

2018-03-11

Redigerat om sidan med länkar till informationsmaterial och lagt till länk till PDF om museets barnverksamhet 2018

2018-03-11

Lagt till området Fast Telefoni i områdeslistan och skapat en sida för området under områden.

2017-10-17

Sidan externa länkar har nu inte längre med sidomenyn till höger och det har tillkommit navigeringslänkar till vänster.

2017-10-10

I alla meny med undermenyer finns nu ingångsmenyn med även som första undermeny. Detta för att man inte skall missa att den finns.

2016-10-28

Nu finns nytagna panoramor för alla områden.

2016-10-17

Panoramorna från 2004 och 2013 har konverterats från mov-format till HTML5. och JPG-varianterna har utgått.

2016-09-06

Amatörradionyheterna har tillkommit i den externa länklistan.

2016-04-13

Rörlistan och butiken har nu också konverterats till Filemaker 14. Listorna för komponenter och kristaller har integrerats i butiken.

2016-03-06

Radiomuseets databaser har flyttats till Filemaker 14 på Premiums webbserver och åtkomsten sker nu med en PHP-lösning. Premium tillåter inte att innehållet körs i en ram på någon annan server och därför finns allt från databaserna på sidor utanför WordPress men med liknande layout.

2016-02-20

Gjort klart Stiftelsen hemsida www.radiostiftelsen.se och tagit bort den mesta informationen på stiftelsens sida och istället hänvisat med länk till stiftelsens hemsida.

2015-12-18

Uppdaterat länkarna på sidan om samarbetspartners och lagt till deras logotyper.

Har lagt till följande nya samarbetspartners:

 • Medborgarskolan
 • Arbetsam, turistmål.se
 • Riksförbundet Sveriges museer
 • Museiguiden,
 • NAV Industrihistoria och arbetslivsmuseer i väst
 • I love Göteborg
 • Hisingen by day
 • Lindholmens Science Park
 • go:teborg, Göteborgs officiella besöksguide
 • do today Göteborg.

2015-11-24

Websidan flyttad från webbhotellet PIN till one.com.

2015-07-08

Lagt till Widget för TripAdvisor.

2015-06-18

Lagt till två sidor för servicepärmar för Luxor. Länkar till dessa från området Rundradio och från den interna medlemssidan.

2015-03-05

Rättat fler ställen där det fanns relativa länkar som inte fungerar med den ya versionen av ordpress.

Tagit bort sidan med gamla TV-program från öppet arkiv pga. att länkarna inte längre fungerar och det verkar som om de klipp som är med inte längre finns kvar.

2015-02-19

Uppdaterat information om vad som hände det år en viss apparat tillverkades. fram till och med 1955 och 1983 är klart. Lagt till en lista med länkar till informationen för de årtal som är klara. Man når denna från sökmenyn för RM-registret och från alla årtalssidorna.

2015-02-14

Lagt till en undersida ”Västkustens DX-klubb” till området DX-ing.  Det har också tillkommit en direktadress www.radiomuseet.se/vdxk till den sidan.

2014-11-27

Ändrat relativa länkar i ramar till globala länkar. Den nya versionen av WordPress accepterade inte relativa länkar.

2014-10-15

Lagt till en undersida ”servicehandböcker Luxor radio” under området Rundradio.

2014-07-29

Tagit bort rutan om nyheter via epost i anmälningsformuläret. Tagit bort att Audionen sänds ut i pappersformat på medlemssidan.

2014-02-24

Flyttat de senaste Facebooksinläggen till vänsterfilen på förstasidan. De inlägg som skrivs direkt i WordPress är flyttad till ny sida Artiklar. Google translate har tillkommit och de två separatsidorna på engelska och tyska har utgått. Broschyrerna på engelska och tyska har tillkommit på informationssidan.

Ändrat slogan till ”Det kompletta radiomuseet”.

2014-01-29

Validerat länksidan och tagit bort inaktuella länkar.

Lagt till en länk till ”120 bilder från radions unga år” på områdena Rundradio och Television.

Lagt var sin bild från denna länk på dessa områdes sidor med samma länk.

2013-11-15

Flyttat sidan Kursmaterial från Museiinformation till under Kurser på medlemssidan.

2013-10-18

Lagt till att man kan söka i rörlistan med hjälp av webbläsarens sökfunktion.

2013-10-07

En sida om kurser har tillkommit under medlemssidan.

2013-10-05

Lagt till ytterligare en Calpress widget som visar dagens aktiviteter, eftersom den tidigare inte visade det som händer samma dag.

2013-09-23

Lagt till verksamhetsplanen till den interna medlemssidan.

2013-09-11

Ändrat områdesansvarig för Audio från Jan Broms till Olof Stenbäck.

2013-08-19

Lagt till ny sida för flygradio under områden. Lagt in sidor för fartygs- och flygradio i realtid under fartygsradio och flygradio.

2013-08-15

Lagt in länk till Hörby Radioförening i länklistan under Radiomuseer.

2013-08-03

Lagt tillbaka widgeten med kommande händelser på förstasidan eftersom det kommit en uppdaterad version av kalendern, där denna funktion kommit tillbaka.

2013-06-29

Lagt in länkar till underrubrikerna längst ner på alla sidor med underrubriker. Detta på grund av problem med att komma åt underrubrikerna med pekskärm.

2013-06-09

Uppgraderat Calpress till senaste version (1.5.0.1). Den visade sig tyvärr inte vara kompatibel med den senaste versionen av WordPress (3.5.1), som används på sidan. Har därför tillfälligt tagit bort widgetten, eftersom den sa att det inte fanns några händelser fast det finns tre kommande medlemsmöten i kalendern.

2013-05-16

Strukit Moritz Zarman från styrelsen pga att han avsagt sig sitt styrelseuppdrag. Lars lindskog har därmed blivit Ledamot istället för ersättare.

2013-05-01

Lagt till Antique Wireless Association (AWA) under Länkar – Museer övriga.
Lagt till Hotellgöteborg24.se och tagit bort GoToSweden under Länkar –  Information om Göteborg

2013-04-17

Uppdaterat listan över områdesansvariga.

2013-04-13

Lagt till datum då verksamheten startade i de nuvarande lokalerna under historik.

Uppdaterat styrelsesammansättningen efter årsmötet 2013.

2013-03-01

Lagt till en besöksräknare från Holmsunds.

2013-02-15

Ny lösenordsskyddad flik Kursmaterial har tillkommit under Museiinforation – informationsmaterial.

2013-02-06

Ny webbplats som uppdateras med hjälp av WordPress. Den innehåller samma information som den gamla, men med följande ändringar i strukturen.

 • Externa länkar har flyttats till huvudmenyn
 • Kalendariet har brutits ut och flyttats till huvudmenyn
 • Syfte och målsättning har slagits ihop med affärsidé och döps om till Föreningen
 • Historik, Styrelse, Områdesansvariga och Nätverk har lagts som undersidor till Föreningen.
 • En del av ikonerna som fanns på den gamla ingångssidan har utgått, eftersom man hittar informationen ganska lätt ändå.
 • Utdragen från NFR och Audionen ersätts med inlägg som publiceras löpande på webbplatsens svenska ingångssida
 • De senaste inläggen på Radiomuseets Facebook publiceras automatiskt i högerkolumnen
 • Ny bakgrundsbild
 • Webbplatsen har döps till Radiomuseet i Göteborg, vilket står överst på alla sidorna.
 • Lagt till slogan ”Sveriges mest kompletta radiomuseum”
 • Panoramabilder från museet visas överst på varje sida. Dessa växlar slumpmässigt förutom för panoramorna, där panoramabilden överst stämmer med det området som panoramat under visar. Detta gäller också alla sidor som berör ett visst område.

Vissa sidor har kvar den gamla layouten men dess navigeringslänkar går till de nya sidorna när sådana finns.

Ändringslogg för gamla webbplatsen