Bli medlem i Radiohistoriska Föreningen i Västsverige

Radiohistoriska föreningen i Västsverige är en ideell förening som söker samla dem som är intresserade av radio i alla former, dess utveckling, historia och tillämpning.

Till DIG som vill hjälpa till att rädda undan den gamla radiohistorien för framtiden! Nu har Du chansen att göra detta på ett både handgripligt och trivsamt sätt.

Medlemsavgiften är 400 kr. Stadgarna kan du läsa här.

Betala medlemsavgiften på bankgiro 5852-2244 med avsändare: namn och adress. Ange också e-postadress, telefonnummer, födelsedag och eventuell sändaramatörsignal eller sänd informationen via webben.

Medlemskap innebär att Du får

  • nyhetsbrev via e-post en gång i månaden om vad som händer på museet.
  • föreningens tidskrift Audionen fyra gånger om året
  • gratis nedladdning av inskannade scheman mm för svenska radioapparater
  • möjlighet att se inspelade föredrag som hållit på radiomuseet, läsa alla nyhetsbrev och hela Audionen (även tidigare nummer) mm på vår interna medlemssida
  • delta i kurser som ordnas av föreningen
  • tillgång till Radiomuseets verkstäder
  • delta i föreningens olika aktiviteter i form av medlemsmöten, studieresor o d
  • fritt inträde till Radiomuseet i Göteborg
  • fritt inträde till arrangemang som vänföreningen Alexander anordnar på radiostationen Grimeton, se https://alexander.n.se

Nyheter från Radiomuseet

Radiomuseets nyhetsbrev kommer ut en gång i månaden till de medlemmar vi har e-post till och som inte har meddelat att de inte vill ha nyhetsbrevet. Nyhetsbrevet informerar om vad som händer på museet och kommande aktiviteter.

Medlemsbladet Audionen

Föreningen medlemsbladet Audionen utkommer fyra gånger per år och innehåller kallelser till de kvartalsvisa medlemsmötena. Tidningen innehåller också intressanta radioartiklar och medlemsinformation.

För att finansiera utgivningen erbjuds medlemmar och sponsorer möjligheten att för en överkomlig summa annonsera i bladet.

Delar av Audionens innehåll finns tillgängligt som inlägg på fliken artiklar.

Arbetsdagar på Radiomuseet

Varje onsdag 12.00 – 18.00 arbetar en del av de områdesansvariga på radiomuseet. Alla medlemmar är välkomna att medverka. Det finns alltid arbete som de områdesansvariga behöver hjälp med.

Studieresor, studiebesök

Föreningen arrangerar studieresor med radioanknytning för medlemmarna.

Facebook

Besök Radiomuseets sida på Facebook. Vill Du nå ut med något meddelande eller någon fråga om radio som Du vill skall läsas av nya och oftast yngre personer så är Radiomuseets adress på Facebook väl värd att pröva! Adressen är:
http://www.facebook.com/pages/Radiomuseet/136495834874?ref=ts