Gåvor

Museet är uppbyggt av apparater och litteratur som skänkts till museet och vi är fortfarande intresserade att ta emot sådant som kan komplettera de samlingar vi har.

Exempel på gåvor som kan vara intressanta är

  • radioapparater
  • böcker
  • tidskrifter
  • tidningar
  • verktyg
  • mätinstrument
  • radiorör och andra komponenter.

Om du vill skänka ett föremål till Radiomuseet måste du först kontakta museet via info@radiomuseet.se och informera om vad det gäller för ett föremål. Om Du bifogar bilder på detta så underlättar det handläggningen av ärendet. Därefter återkommer vi på Radiomuseet och meddelar om vi har någon möjlighet att ta emot din gåva.

Museet kan bara ta emot gåvor som inte innebär någon förpliktelse, dvs. museet kan inte ta på sitt ansvar hur gåvan ska förvaras eller visas. I de fall där museet får många exemplar av samma apparattyp försöker museet byta ut dessa med andra museer eller sälja dem till intresserade samlare