Kurser 2015

.Digitala trafiksätt

Kurs i lödning i samarbete med Hulebäcksgymnasiets Elprogram

Jag tror att det är en ganska säker gissning att alla radioamatörer och alla som är intresserade av äldre radioapparater har en lödkolv. Lödning är den klassiska metoden för att utföra olika slags förbindningar, från att löda fast komponenter på ett kretskort till att löda kontakter på en kabel. Rätt utförd är lödning ett utomordentligt sätt att åstadkomma en stark och elektriskt säker förbindning. Men – om man inte behärskar tekniken så kan resultatet bli det omvända, exempelvis en kallödning.

Radiomuseet inbjuder i samarbete med Hulebäcksgymnasiet i Mölnlycke till en kurs i Lödteknik för radioamatörer och andra intresserade. Kursen omfattar tre kurstillfällen på kvällstid.

Kursansvarig:                    Göran Fohlin, ansvarig för Elprogrammet på       Hulebäcksgymnasiet

Kurslokal:                           Hulebäcksgymnasiet i Mölnlycke.

Kursdagar:                         4, 11, 18, 25 februari 2015

Lektionstid:                        19.00 – 21.00

Kursavgift:                          250 kronor för medlemmar i Radiohistoriska Föreningen, i
kursavgiften ingår kompendium och kursmaterial

Anmälan:                           senast den 11 januari 2015 till   kurser@radiomuseet.se

Max antal deltagare:         10

Den första kvällen får vi en presentation av tekniken bakom mjuklödning och av moderna verktyg för lödning. Vi får lära oss vad som menas med vätning, och om viktiga förberedelser innan man börjar löda. Sedan övar vi praktiskt med att löda trådarna i ett kopparnät.

Den andra kvällen kommer vi att öva på att löda komponenter på ett kretskort. Men, många äldre radioapparater är inte uppbyggda på kretskort, så vi skall också bekanta oss med lödning i äldre konstruktioner.

Den tredje kvällen skall vi lära oss hur man reparerar på kretskort, exempelvis att löda loss komponenter utan att skada dem. Sedan skall vi öva oss på att löda kablar till olika kontaktdon. Om du har ett eget projekt så får du gärna ta med det till kursen, och då får du tips och råd hur du skall lägga upp och genomföra löddelen av ditt projekt.

Göran Fohlin kommer att anpassa den fjärde kvällen till deltagarnas önskemål. Exempelvis att vi får jobba med en elektronikbyggsats.

Du blir inte certifierad lödare av att gå denna kurs, men du blir mycket bättre på att göra felfria lödningar, och det kommer du att ha stor nytta av antingen du bygger nytt eller om du reparerar äldre apparater.

Välkommen att anmäla dej till Radiomuseets kurs i LÖDTEKNIK

Anmälan till kurser på Radiomuseet

Du måste vara medlem i Radiohistoriska Föreningen för att få delta, och hur du blir medlem finner du här.

Anmälan till kurserna görs till kursadministratören Bo Sörensson på adressen  kurser@radiomuseet.se

Mer information finner du i Radiomuseets nyhetsblad NfR och i Föreningens tidning Audionen.

Saknar du någon kurs?

Du kanske skulle vilja lära dej mer om amatörradio, DXing, reparationsteknik eller något annat. Skicka ditt förslag till bo@sorensson.se så skall jag försöka leta reda på någon inom Föreningen som kan vara beredd att anordna en kurs om just detta. Eller, du kanske skulle vilja hålla en kurs själv i något ämne. Kontakta mej, så skall vi säkert kunna ordna det.

Bo Sörensson
kurser@radiomuseet.se

Inbjudan till Antennkurs på Radiomuseet.

Radiomuseet har glädjen att inbjuda till en kurs om antenner som kommer att ledas av Per Wallander, som presenteras i bifogat CV. Kursen kommer att genomföras som en veckoslutskurs för att ge så många som möjlig ett tillfälle att deltaga. Kursdagar blir den 14 – 15 mars, mellan 10 – 15 på lördag, och 10 – 13 på söndag.

Praktisk Antennkunskap

Hur tänker man vid felsökning (matematiken hjälper dig inte hitta felet när du inte vet vad som är fel)?
Hur tänker man när omgivningens påverkan på antennen inte kan beskrivas i matematiska termer (det är detta som oftast gäller)?

Kursinnehåll:

1. Pendeln, laddningar, resonans, Hertz, Popov och Marconi
2. När bildas strålning? Hur förhindrar vi strålning? Skärmning
3. Vad händer på kabeln? Framåtgående och reflekterad effekt
4. Vandringsvågantennen, Rombantennen, Halvvågsantennen, elektrisk
dipol, magnetisk dipol, Sändarantennens storlek, Mottagarantennens storlek
5. Andra antennlängder, antennavstämnings-/antennanpassningsenhet, Markens inverkan, Stavantenn, Paraplyantenn, Vågutbredning
6. Bredbandsantenner, Bredbandig dipol, Ryssja, Skivkonantenn
7. Dipoler för flera frekvenser, LP-antennen
8. Riktantenner, Stackade dipoler, Reflektor, Yagi-antennen, LP-antennen
9. Signalens utbredningsdämpning, signalens mottagning, mottagningsarea, mottagarantennens egenskaper
10. Aktiv antenn, aktiv riktantenn
11. Kommunikationsproblem vid digital radio, skydd mot vågutbredningsstörningar, CDMA-tekniken

Kursen vänder sig i första hand till aktiva radioamatörer, men innehållet kan säkert intressera alla med intresse för radioteknik.
Kurslokal blir Radiomuseet, Hugo Hammars sal. Det kommer att vara möjligt att köpa varm dryck i pauserna.
Kursavgift blir 500 kronor för medlemmar i Radiohistoriska Föreningen och 600 kronor för icke medlemmar.
Anmälan görs till kurser@radiomuseet.se senast den 2:a mars 2015.
Presentation av Per Wallander

Per Wallander, SM0MAN, ex SM6DLL, är född och uppvuxen i Göteborg
(GSA). Efter studier på Chalmers (ETA) flyttade han 1967 till
Stockholm, televerkets radiobyrå, och var under några år teknisk
sekreterare i SSA, där han tryckte på och fick igenom det svåra
A-teknikprovet men i gengäld den höga effektgränsen (andra länder hade
10 W), när T-certifikatet infördes.

Som bisyssla på televerket fick han 1975 ansvaret för utformningen av
de tekniska proven för amatörradiocertifikat och upptäckte efter ett
tag att eleverna ofta svarade fel inte på grund av kunskapsbrist utan
för att de inte förstod frågan. De behövde misslyckas en gång för att
klara provet. Detta ledde till att han 1981 efter att ha slutat på
televerket tog fram en lärobok som med omarbetningar hängt med under
alla år. För några år sedan överläts materialet till SSA och vissa
delar finns säkert fortfarande kvar i dagens kursmaterial.

År 1977 var han som antennexpert på televerket med om att utforma en
tvådagars antennkurs vid STF Ingenjörsutbildning, där han sedan
medverkade som föreläsare i över 20 år.

År 1981 när han slutade på televerket för att stanna hemma och passa
sina tre barn utvecklade han en tvådagars antennkurs för
sändaramatörer som han under flera år var runt i Sverige och höll på
helgerna.

Han startade konsultbolaget PERANT Per Wallander Antenn AB och har
hållit och håller fortfarande företagsinterna kurser om antenner och
digital radio.

Åren 1987 – 1997 var han anställd i televerket/Telia och 1997 – 2007
ansvarade han för kurserna i telekommunikation och mobil kommunikation
vid KTH högskoleingenjörsutbildning i Haninge. Han har även tagit fram
läroböckerna ”Den första boken om digital radio”, ”17 lektioner i
telekommunikation” och ”GSM-boken”, se www.perant.se

Undermeny:
Kursmaterial