Värdinnor bryter arm i Stora famnen 1858

1958-04-26: Stora famnen – värdinnor bryter arm (2,37). Familjeunderhållning från Cirkus för “snällaka” människor med Lennart Hyland och värdinnan Agneta Ljungström. Värdinnan i kommande program “Tiotusenkronorsfrågan”, Sonja Kanold, och Agneta bryter arm.