Västkustens DX-klubb

Vi är en grupp radiointresseradFörslag logga VDXKe som sysslar med DX-ing .
Vi kallar oss Västkustens DX-Klubb (tidigare Volvo DX-Klubb) och ingår i Sveriges DX-Förbund sedan mer än 30 år. Om du är intresserad av Volvo DX-Klubbs historia så finner du vår jubileumsskrift från 2004 HÄR.
Vi träffas en gång i månaden på Radiomuseet. Då börjar vi alltid kl 19:00.

Under hösten 2017 ser programmet preliminärt ut som följer:

Här är medlemmar från Västkustens DX-Klubb och Malmö Kortvågsklubb på besök på Danmarks Radios långvågssändare i Kalundborg. Längst fram till höger stationens systemspecialist Jens Christian Seeberg som gav oss en djupgående presentation om stationen och dess historia.

Onsdag-torsdag  6-7/9:  Vi rivstartade med höstens utflykt som denna gång gick till Danmarks Radios långvågsstation i Kalundborg. Ett samarrangemang med Malmö Kortvågsklubb. (Vi brukar ha en utflykt varje termin där vi till exempel besöker en radiostation, något museum eller annat intressant.)

Tisdag 3/10:  Program ännu inte bestämt

Tisdag 7/11: Program ännu inte bestämt

Tisdag 5/12: Program ännu inte bestämt

Dessutom har vi tidningsbytarträffar hos en av våra medlemmar mellan våra möten på Radiomuseet, alternativt så har vi arbetsmöte i Sveriges DX-Förbunds arkiv. Höstens träffar är kl 19:00 för tidningsbytarträff (alternativt kl 17:00 för arbetsmöten) följande tisdagar: 19/9 (tidningsbytarträff), 17/10 (preliminärt arbetsmöte), 21/11 och eventuellt 19/12. Vilka datum i november och december som blir tidningsbytarträffar respektive arbetsmöten meddelas senare.

Vi brukar ordna en lyssnarträff på våren och en på hösten i någon sommarstuga, där det är fritt från störningar och vi kan vi dra ut långa antenner. Datum för höstens lyssnarträff är ännu inte bestämt.

Vi har vanligtvis något byggprojekt på gång, för hösten är det ännu inte helt klart, men det finns funderingar på att bygga aktiva LF-filter. Under våren har flera medlemmar byggt frekvensräknare att ansluta till mottagaren.

De flesta av oss ca 15 man i klubben är även medlemmar i Radiohistoriska Föreningen i Västsverige som driver Radiomuseet.

Mer information om vår verksamhet kan du få genom att besöka ett av våra möten eller skicka e-post till ordf(a)sdxf.se .