Kustradio

www2 doorop
På Radiomuseet finner Du bl.a. tre expeditionsutrustningar som funnits på Göteborgs Kustradiostation i Onsala, GÖTEBORG RADIO/SAG, nämligen:

  1. Nöd- och anropsexpedition för passning av 500 kHz telegrafi, 2182 kHz telefoni och VHF kanal 16 telefoni.
  2. Expedition för trafik på kortvågstelegrafi och/eller kortvågstelefoni.
  3. Expedition för telefon- samtalskoppling på VHF-bandet samt gränsvågstelefoni.

Du finner också en pejlmottagare för pejling på 500 kHz och 2182 kHz. En hel del nödsignaler har pejlats med denna apparat.

Även en telexapparat finns.

Göteborg Radio

GÖTEBORG RADIO startade sin verksamhet år 1911 och lades ner 1994. Verksamheten övertogs då av STOCKHOLM RADIO/SDJ . Radiostationen var placerad på Onsalahalvön och hade sändare utplacerade i Vallda, Grimeton (Varberg), Karlsborg m.fl. samt ett flertal VHF stationer längs västkusten, i Vänern och Vättern.

Ett hundratal radioexpeditörer tjänstgjorde här, som mest, i skift.

Nedan kan du se en del av ett bildspel on Göteborgs Kustradio som fyllde 100 år 2011.

Den kompletta versionen av detta bildspel, samt det som finns på fartygsradiosidan finns på DVDn ”Göteborg Kustradio 100 år” som kan köpas på Radiomuseet för 150 kr. På denna DVD finns också bonusmaterial i form av två otumordentliga kompendier om kustradio och fartygsradio i PDF-format.

Se längst ner i CD/DVD-listan från butiken (PDF).