Bilradio

www2 doorop

Bilradion kom på 1930-talet. De första apparaterna var stora och de kunde väga åtskilliga kilo. De drog också ganska mycket ström. Bilradiolicens infördes 1943 i Sverige.


TV-inslag om bilradio i Motorjournalen TV5 våren 2004