Lösenordskyddad medlemssida – PDF-versioner av Audionen, Nyheter från Radiomuseet, Års- och  styrelsemötesprotokoll samt föreningens stadgar

Som medlem i Radiohistoriska Föreningen i Västsverige har du tillgång till den lösenordsskyddade medlemssidan.

Här finns i PDF-format:  Audionen, Nyheter från Radiomuseet (NfR), Års- och  styrelsemötesprotokoll samt föreningens stadgar.

Användarnamn och lösenord finns på medlemskortet.

Till den lösenordsskyddade medlemssida