Gåvor


Museet är uppbyggt av apparater och litteratur som skänkts till museet och vi är fortfarande intresserade att ta emot sådant som kan komplettera de samlingar vi har.

Exempel på gåvor som kan vara intressanta är

  • radioapparater
  • böcker
  • tidskrifter
  • tidningar
  • verktyg
  • mätinstrument
  • radiorör och andra komponenter.

Om du vill skänka föremål till museet är det bra om du först tar kontakt med museet innan föremålen transporteras dit. Museet kan bara ta emot gåvor som inte innebär någon förpliktelse, dvs. museet kan inte ta på sitt ansvar hur gåvan ska förvaras eller visas. I de fall där museet får många exemplar av samma apparattyp försöker museet byta ut dessa med andra museer eller sälja dem till intresserade samlare