Styrelse

 

Vald vid årsmötet 19 mars 2016

Styrelsepost

Namn

E-post

Anmärkning

Ordförande Bo Sörensson bo(a)sorensson.se
Vice ordförande Bengt Lindberg benli(a)Telia.com
Sekreterare Matts Brunnegård gjutaren(a)comhem.se
Kassör Anders Elovsson anders.elovsson(a)gmail.com  Adjungerad
Ledamot Bo Carlsson bo.carlsson(a)bredband2.com
Ledamot Olof Stenbäck olle.stenback(a)gu.se
Ledamot Christer Aronsson christer.aronsson(a)gu.se
 Ersättare Ann Strömberg ann.stromberg@holmstrom.se
 Ersättare Elisabeth Gårdbäck  elisabeth.gardback(a)gmail.com
Revisor Anders Granhäll anders.granhall(a)bahnhof.se
Revisor Sten Sjöberg sten.sjoberg(a)telia.com
Revisorssuppleant René Sjöstrand
Valberedning Lennart Nilsson odenback(a)telia.com Sammankallande
Valberedning Lars Quiding larsq(a)bahnhof.se
Valberedning Jan Sundberg

Styrelsens blogg (endast för styrelsemedlemmar)