Besök SK6RM

Besöksstation SK6RM är öppen för alla sändaramatörer med giltig licens.

Efter bokning på info@radiomuseet.se senast en vecka före besöket kan stationen köras under museets öppettider som är:
Tisdag   12 – 15
Onsdag 12 – 20
Torsdag – Söndag 12 -15
Måndag stängt
Storhelger Stängt. Se under Öppettider

Priser: 50 kr per dag som också gäller som inträde till museet.

Alternativ: Medlemskap i Radiohistoriska Föreningen i Västsverige. 300 kr per år som ger obegränsad tillgång till museet och besöksstationen.

En av museets sändareamatörer kommer att introducera besökaren vid besöksstationen.

Någon av följande utrustning kan väljas tillsammans med lämplig antenn.
ICOM  IC-751
ICOM  IC-756
YAESU FT-1000MP MARK-V FIELD
HEATHKIT SB-200. 500W HF slutsteg

Antenner som kan väljas:
BEAM för 10 15 20 m
LOOP
DIPOLE

Alla QSO måste köras med SK6RM signal.  Ej egna anrops signaler.
Alla QSO måste loggas i vår pärm.
QSL kort måste skrivas ut för alla QSO

Efter stängning skall alla antenner kopplas ur med switcharna och strömen brytas

SM6WZY Göran
Ansvarig för besöksstationen.