Besök SK6RM

Besöksstation SK6RM är öppen för alla sändaramatörer med giltig licens.

Efter bokning på info@radiomuseet.se senast en vecka före besöket kan stationen köras under museets öppettider som är:
Tisdag   12 – 15
Onsdag 12 – 20
Torsdag – Söndag 12 -15
Måndag stängt
Storhelger Stängt. Se under Öppettider

Priser: 50 kr per dag som också gäller som inträde till museet.

Alternativ: Medlemskap i Radiohistoriska Föreningen i Västsverige. 300 kr per år som ger obegränsad tillgång till museet och besöksstationen.

En av museets sändareamatörer kommer att introducera besökaren vid besöksstationen.

Stationen består av följande utrustning:
YAESU FT-1000MP MARK-V FIELD
ICOM  IC-751
ACOM 1000  1 KW  HF slutsteg

Antenner som kan väljas:
BEAM för 10 15 20 m
DIPOLE för 10 15 20 40 80 m
LOOP som avstämmes med tuner

Radiomuseet är kraftigt stört och vi jagar störkällor hela tiden. Dagens situation ar att 80 metersbandet ar kraftigt stört, 40 metersbandet är något stört, men högre band är OK ur störningssynpunkt.

Alla QSO måste köras med SK6RM signal.  Ej egna anrops signaler.
Alla QSO måste loggas i vår pärm.
QSL kort måste skrivas ut för alla QSO

Efter stängning skall alla antenner kopplas ur med switcharna och strömmen brytas

SM6WZY Göran
Ansvarig för besöksstationen.